Läänemere looduskeskkonna kaitse

Läänemere looduskeskkonna kaitse on 2015. aasta märtsis ilmunud postmark. Postmark loodi, et tuua teadlikkust Läänemerel toimunud laevaõnnetuste ja naftareostuse kohta. Postmargil on kujutatud rahvusvaheliselt kuulsaks saanud fotot Eesti jooga-hülgest.

Marki saab kasutada teiste markidega kombineerimiseks.

Pole saadaval
Tootekood:
4740352115941
Ilmumiskuupäev:12.03.2015
Kujundaja:Indrek Ilves
Järjenumber:594-12.03.15
Margi tsoon:Muud margid
Margi tüüp:Klassikaline
2,55 €
Kirjeldus

Läänemeri on Atlandi ookeani sisemeri, mis piirab Eestit põhjast ja läänest. Teised Läänemere-äärsed riigid on Läti, Leedu, Poola, Saksamaa, Taani, Rootsi, Soome ja Venemaa. Läänemeremaad on arenenud tööstusriigid ning ulatuslikelt aladelt voolab merre asulate ja tööstusettevõtete heitvesi. Merre satub palju põllu- ja metsamajanduses kasutatavaid toiteaineid ja taimekaitsevahendeid, mille tõttu on ranniku- ja veetaimestik hakanud vohama. Paljudel organismidel on raske kohaneda rohkesti toitaineid sisaldava veega, nad haigestuvad ning lõpuks hukkuvad. Viimasel ajal on suurenenud "vee õitsemine" ehk sinivetikate massiline vohamine. Kõige rohkem koguneb mürke toitumisahela lõpuossa. Peamiselt kalu söövad hülged on toiduahela viimane lüli ning nende organismi kogunenud keskkonnamürkide mõjul on paljud emasloomad kaotanud sigimisvõime. Suureks ohuallikaks on Läänemere intensiivne laevaliiklus, mis moodustab ligikaudu 15% kogu maailma meredel toimuvast laevaliiklusest. Üheks saastekanaliks on ka õhu kaudu veekeskkonda sattuv lämmastik, mis pärineb laevaliikluse heitgaasidest. Keskkonnasõbralikumate kütuste ja tehnoloogiate abil väheneksid laevadelt pärit heited kuni 80 protsenti. Laevaliikluse üldine kasv ja plahvatuslikult suurenenud toornaftavedu toob lisaks kaasa tanklaevade kokkupõrke ohu märkimisväärse suurenemise. Paljud Läänemerel liikuvatest naftatanklaevadest on endiselt ühepõhjalised. Viimase 20 aasta jooksul on Läänemerel toimunud kümneid laevaõnnetusi, millega kaasnes naftareostus. Naftareostus võib mererannal säilida aastakümneid ning kõige nähtavamad tagajärjed põhjustab merepinnal ujuv õli: linnud ja hülged lämbuvad ning nende ellujäämise võimalust kahandab liikumisvõime halvenemine. Sihiteadlik kaitse võimaldab aga Läänemerd hoida suhteliselt puhtana ja eluvõimelisena, säilitada selle ümbruse looduslik mitmekesisus ning taastada keskkonna ja veestiku kvaliteet.

Toote üksikasjad
4740352115941

Lisainfo

Trükiarv
20 000
Perforatsioon
13¼
Trükikoda
Cartor Security Printing
Trükk
ofset
Poogen
plokk
Mõõt
66 X 55 mm
Teema
Fauna ja floora
Aasta
2015

Menüü

Seaded