Minu Disaini Postkaart (edaspidi Postkaart) on individuaalselt kujundatav postkaart mõõtudega 148,00 x 105,00 mm millele trükitakse Tellijalt 

saadud digitaalselt edastatud pilt (edaspidi: Pilt).

Postkaardile lisatava foto nõutavad andmed: andmeformaat: jpg, maksimumsuurus: 3 MB, minimaalne pikselite arv: 472x472

Postkaardi tellimiskeskkonnas nähtav värviseadistus ja trükitud Postkaart võivad erineda tulenevalt erisustest 

kuvarite ja personaliseerimisel (Tellija poolt lisatava pildi postkaardile lisamisel) kasutatavast värviseadistusest. 

Minu disainiga toote Tellimuse esitamisel kohustub Tellija arvestama Tingimustes nimetatud fotole esitatud nõuetega, 

vastasel korral ei ole võimalik Postil Tellimust täita. 

Tellimuse esitamisega kinnitab Tellija, et tal on õigus fotol olevat kujutist töödelda, paljundada ja levitada; ta ei 

riku kaubamärgi-, autori- vms õigusi; tal on olemas kõigi fotol kujutatud inimeste (või nende vanemate või eestkostjate) 

nõusolek nendest tehtud fotot reprodutseerida.

Post kontrollib pärast tellimuse vastuvõtmist selle vastavust käesolevatele Tingimustele, sh kvaliteedile ning headele 

kommetele. Tellimuse nimetatud reeglitele mittevastavuse korral võib Post keelduda Tellimuse täitmisest ning teavitab 

sellest 3 tööpäeva jooksul e-kirja teel. Post jätab endale Minu disainiga toote valmistamisel pildimotiivide 

aktsepteerimata jätmise õiguse ilma seda igal üksikjuhul põhjendamata. 

Postil on õigus keelduda foto reprodutseerimisest, kui ilmneb mõni allpool loetletud asjaolu: Tellijal puuduvad 

kaubamärgi-, autori-, vms õigused; foto või sellel kujutatud sõnad kahjustavad või võivad kahjustada kolmandate isikute mainet; 

fotol on kujutatud alasti inimesi; foto või sellel kujutatud sõnad on sündsusetud, ebaesteetilised või on vastuolus 

heade kommetega; foto või sellel kujutatud sõnad propageerivad kindlaid usulisi veendumusi või võivad haavata kolmandate 

isikute usulisi veendumusi; foto või sellel kujutatud sõnad võivad olla vaenu õhutavad või mõnele sotsiaalsele, 

etnilisele, rassilisele või muule grupile solvav; foto või sellel kujutatud sõnad on oma olemuselt poliitilised või 

seostatavad mõne poliitilise eesmärgi või kampaaniaga; foto või sellel kujutatud sõnad on mõnel muul põhjusel Postile 

vastuvõetamatud. 

Juhul kui Post keeldub Tellimuse täitmisest, tagastab Post esimesel võimalusel Tellijale tema poolt teostatud ettemakse.

Post jätab endale õiguse maha arvestada Posti poolt Tellimuse käsitlemiseks tehtavad põhjendatud kulud.

Omniva e-poes kasutajaks registreerunu saab esitatud telli¬muste staatuse infot ning juba tema poolt kujundatud ning 

varem tellitud Minu disainiga tooteid juurde tellida. Samuti on registreerunud kasutajal võimalus tema kujundatud, kuid 

vormistamata Minu disainiga toote tellimused säilitada kuni 1 kuu ning tellimus selle aja jooksul kinnitada ning seejärel 

tasuda.

Minu disainiga toodetel olevate muude kvaliteedile mittevastavuse tunnuste olemasolul on Tellijal õigus nõuda kvaliteedile

mittevastavate toodete asendamist uutega, kuid selle tingimuseks on mittekvaliteetsete toodete Postile tagastamine ja 

Posti kinnitus kvaliteedile mittevastavuse kohta ehk Tellija nõude põhjendatus.

Saage meie värskeimaid uudiseid ja eripakkumisi

Soovin edaspidi saada Omnivalt turunduslikke pakkumisi (soodustused, kampaaniad, mängud) ja uudiseid. Andmete töötlemise põhimõtetega saate tutvuda SIIN: <a href="https://www.omniva.ee/meie/ettevottest/andmekaitse" style="color:#F04E23;">vajuta siia</a>

Menüü

Seaded